Vezelay

  • Nhà thờ, ngọn đồi ở Vezelay - Pháp Nhà thờ, ngọn đồi ở Vezelay - Pháp
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Nhà thờ, ngọn đồi ở Vézelay của Pháp là Di sản văn hóa thế giới năm 1979.