Zuzanna Siwy

  • Phát triển kỹ thuật tầm soát virus rẻ tiền Phát triển kỹ thuật tầm soát virus rẻ tiền
    "Phát triển một kỹ thuật mới giúp dễ dàng phát hiện ra virus, mà lại rẻ tiền và nhanh chóng", theo Zuzanna Siwy, phó giáo sư vật lý và thiên văn học. Bởi vì, các kỹ thuật tầm soát Virus hiện đang sử dụng thì không chính xác, phức tạp và tốn kém.