adn

  • Con người có bao nhiêu gen? Con người có bao nhiêu gen?
    Con người có bao nhiêu gen là câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác vì sự khác biệt giữa quan điểm và các xác định của các nhóm khoa học trên thế giới.
  • Những phát minh đột phá trong tương lai Những phát minh đột phá trong tương lai
    Cho tới ngày nay, loài người đã có nhiều bước tiến trong lịch sử, về các mặt khoa học kĩ thuật và đời sống xã hội.