antihydrogen

  • 'Nhốt' chất dùng sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt 'Nhốt' chất dùng sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt
    Các nhà khoa học đến từ tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu (CERN, Thụy Sĩ) vừa tìm ra phương pháp giữ phản vật chất - một loại chất được sử dụng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà tác giả Dan Brown đề cập đến trong cuốn "Mật mã Da Vinci".