axít hóa

  • 'Trái bom nổ chậm” trong lòng biển 'Trái bom nổ chậm” trong lòng biển
    Axit hóa các đại dương đang là một “trái bom nổ chậm” nằm dưới lòng biển, đe dọa nghiêm trọng tới cuộc sống của các loài sinh vật biển
  • Xử trí như thế nào sau khi uống nhầm axit? Xử trí như thế nào sau khi uống nhầm axit?
    Axit là một loại hoá chất cực mạnh và độc tính cao, chỉ mất 5 giây nó có thể gây những vết bỏng đáng sợ và sau 30 giây, nó sẽ phát huy hoàn toàn những tác động kinh khủng của mình.