bão bụi

  • Hai UFO trong trận bão bụi tại Mỹ Hai UFO trong trận bão bụi tại Mỹ
    Hai vật thể lạ giống như hai chiếc đĩa bay được chiếc trực thăng của hãng CNN ghi lại trong trận bão bụi như 'ngày tận thế' vừa qua ở Mỹ.