bình đất sét cổ

  • Dầu oliu 8.000 năm tuổi Dầu oliu 8.000 năm tuổi
    Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy người dầu oliu đã được ép và sử dụng từ cách đây 8.000 năm.