bình gốm

  • Loài người thời đồ đá mới ăn gì? Loài người thời đồ đá mới ăn gì?
    Bằng chứng từ những chiếc bình được tìm thấy quanh khu vực biển Baltic tại Bắc Âu cho thấy người nông dân vào giai đoạn đầu của thời kỳ đồ đá mới tiếp tục chế biến các loại thức ăn mà tổ tiên của họ vẫn sử dụng từ thời còn săn bắn hái lượm.