bướm khế

  • Cận cảnh loại bướm có tên trong sách đỏ Việt Nam Cận cảnh loại bướm có tên trong sách đỏ Việt Nam
    Theo “Sách đỏ Việt Nam”, bướm khế có tên khoa học là Attacus atlas, cấp độ đe dọa xếp vào mức R (Rare: Hiếm, có thể sẽ nguy cấp). Loài bướm này được ghi nhận có kích thước lớn nhất ở nước ta và trên thế giới.