bướm vua

  • Vòng đời của bướm vua Vòng đời của bướm vua
    Vòng đời của bướm vua bao gồm 4 giai đoạn, từ lúc đẻ trứng đến khi trưởng thành và kéo dài trong một tháng.