bạc-tetracyanoquinodimethane

  • Vải chứa bạc có thể diệt vi khuẩn trong 10 phút Vải chứa bạc có thể diệt vi khuẩn trong 10 phút
    Với khả năng tiêu diệt vi khuẩn, bạc đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các vật liệu chống khuẩn và hiện đã được ứng dụng khá phổ biến như lớp phủ bàn phím, hệ thống lọc nước, trên máy giặt và tủ lạnh.