bảo tồn gene các cây quý hiếm

  • Bảo tồn nguồn gene các loài cây quý hiếm ở Bạch Mã Bảo tồn nguồn gene các loài cây quý hiếm ở Bạch Mã
    Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chuyển giao 7 đề tài khoa học về bảo tồn và phát triển nguồn gene, trong đó nổi bật là tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gene hai loài cây kiền kiền và gõ lau quý hiếm.