bảo vật chăm pa

  • Bảo vật Chăm sang Mỹ trưng bày Bảo vật Chăm sang Mỹ trưng bày
    Toàn bộ 5 bảo vật văn hóa Chăm được lưu giữ tại Bảo tàng điêu khắc Chăm, Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để lên đường sang Mỹ triển lãm ra mắt công chúng và phục vụ cho các nhà khoa học nghiên cứu về nền văn hóa Chăm ở Việt Nam…