bầu trời đêm

  • Bầu trời đêm kỳ ảo miền quê Tây Ban Nha Bầu trời đêm kỳ ảo miền quê Tây Ban Nha
    Để ghi lại được những khoảng khắc bầu trời đêm bừng lên thứ ánh sáng huyền diệu của sao và những tia sét, nhiếp ảnh gia không chuyên Martin Erba đã mất khoảng 2 năm ở vùng nông thôn Tây Ban Nha.