bẻ cong ánh sáng

  • Không gian không hề bị cong Không gian không hề bị cong
    Tất cả chúng ta đều biết rằng, ngành vật lí hiện đại trong lĩnh vực vũ trụ ngày nay bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của nhà bác học Einstein. Nhưng liệu rằng học thuyết của Einstein được nhiều người công nhận đó là học thuyết đúng hay không?