bẻ khớp ngón tay

  • Tại sao nhiều người "nghiện" bẻ ngón tay? Tại sao nhiều người "nghiện" bẻ ngón tay?
    Hẳn bạn đã có lần thấy người khác, hoặc chính bạn, bẻ ngón tay kêu răng rắc như một thói quen, và khi bẻ xong thì cảm thấy thoải mái dễ chịu. Người đó đã "nghiện" bẻ ngón tay rồi, nhưng tại sao bẻ ngón tay lại gây nghiện?