bến cảng

  • Hàng triệu cá chết tại bến cảng Mỹ Hàng triệu cá chết tại bến cảng Mỹ
    Khoảng một triệu xác cá sardine nổi lên tại một bến cảng ở bang California của Mỹ, tạo nên bữa ăn thịnh soạn cho chim biển song lại khiến giới chức lúng túng.