bệnh bạch cầu

  • Bệnh máu trắng là gì? Bệnh máu trắng là gì?
    Bệnh máu trắng hay bệnh bạch cầu là căn bệnh ung thư các tế bào máu. Ðây là một bệnh máu ác tính, gặp trên mọi lứa tuổi nhưng nhiều nhất là trẻ em.