bệnh hô hấp

  • Độ ẩm và sức khỏe con người Độ ẩm và sức khỏe con người
    Thời tiết mùa xuân và đầu mùa hè ở miền bắc nước ta có đặc điểm riêng là có độ ẩm cao mà chúng ta thường quen gọi là tiết trời nồm.