bệnh trĩ

  • Các cấp độ của bệnh trĩ, nguyên nhân, cách phòng tránh và chế độ ăn uống Các cấp độ của bệnh trĩ, nguyên nhân, cách phòng tránh và chế độ ăn uống
    Nắm bắt rõ các cấp độ của bệnh trĩ sẽ giúp người bệnh có thể lựa chọn cho mình được phương pháp phù hợp nhất trong điều trị.
  • Người không có vân tay Người không có vân tay
    Bằng việc phân tích mã di truyền 16 thành viên trong một gia đình Thụy Sĩ có 9 người sinh ra không có vân tay, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm y tế Tel Aviv Sourasky ở Israel đã phát hiện thấy, đột biến gene SMARCAD1 ở da gây ra hiện tượng này. Rất ít chức năng của gene SMARCAD1 có liên quan tới những hình dạng khác nhau của da tay.