bệnh trầm cảm

  • Phát hiện mới về bệnh trầm cảm Phát hiện mới về bệnh trầm cảm
    Các nhà nghiên cứu nhận thấy có những người rất giỏi chịu đựng, họ dễ dàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, trong khi đối với những người khác mỗi khó khăn, bất hạnh mà họ gặp trên đường đời lại giống như mũi kim đâm thẳng vào gan ruột của họ.
  • Lý do con người càng ngày càng mệt mỏi Lý do con người càng ngày càng mệt mỏi
    Càng ngày càng có nhiều người mắc chứng rã rời suốt cả ngày - hậu quả của việc tra tấn tinh thần và thể xác quá mức hay là báo hiệu của một loại bệnh mới?