bệnh về đường hô hấp

  • Chữa cảm cúm bằng bia Chữa cảm cúm bằng bia
    Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã chứng minh rằng bia có thể giúp chữa trị được bệnh cảm cúm và một số bệnh về đường hô hấp.