bỏng ngô

  • Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử
    Có rất nhiều những phát minh là kết quả của một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu với mục đích lâu dài nhưng cũng có những phát minh do một sự vô tình hữu ý nào đó. Không ít trong số chúng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta.
  • 14 cổ vật kì lạ lâu đời nhất thế giới 14 cổ vật kì lạ lâu đời nhất thế giới
    Những cổ vật này là bằng chứng cho thấy loài người đã có khả năng sáng tạo ra giày da, mặt nạ, mắt nhân tạo... từ hàng nghìn năm trước.