bức xạ hốc

  • Có hơn một bộ não đằng sau công thức E=mc2 Có hơn một bộ não đằng sau công thức E=mc2
    Công thức nổi tiếng E=mc2 gắn liền với tên tuổi của nhà bác học vĩ đại Einstein. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho biết không chỉ có duy nhất một bộ não đằng sau phương trình nổi tiếng này.