bức xạ thứ cấp

  • Những điều bạn chưa biết về tia vũ trụ Những điều bạn chưa biết về tia vũ trụ
    Tia vũ trụ là hiện tượng tỏa ra theo hình vòi hoa sen của các hạt năng lượng cao, bao gồm cả tia X-Quang, liên tục ảnh hưởng đến Trái Đất và được sinh ra từ vụ nổ của các ngôi sao và lỗ đen vũ trụ.
  • Con người có thể sống bao lâu khi ở trong vũ trụ ? Con người có thể sống bao lâu khi ở trong vũ trụ ?
    Đây thực sự là một câu hỏi chưa có lời giải. NASA với những nhà khoa học hàng đầu đang từng bước cố gắng kéo dài khoảng thời gian này nhưng mọi việc có vẻ càng ngày càng trở nên khó khăn.
  • Hiệu ứng nhà kính Hiệu ứng nhà kính
    Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng làm cho không khí của Trái đất nóng lên do bức xạ sóng ngắn của Mặt trời có thể xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất; mặt đất hấp thu nóng lên lại bức xạ sóng dài vào.