backdoor androidos obad a

  • Máy tính có thể bị hacker kiểm soát vì lỗi YM Máy tính có thể bị hacker kiểm soát vì lỗi YM
    Lỗi tràn bộ đệm trong hai thành phần ActiveX Webcam của công cụ nhắn tin trực tuyến có thể tạo cơ hội cho hacker cài virus, Trojan để đánh cắp thông tin hoặc cài backdoor để điều khiển máy tính của nạn nhân.