ball lightning

  • Kỳ lạ "tôm hùm" sống trên... cây Kỳ lạ "tôm hùm" sống trên... cây
    Một đảo đá hẹp và dốc, cao hơn cả tòa Empire State Building nổi tiếng của Mỹ mọc lên trơ trọi giữa biển. Trông nó hoàn toàn không giống một nơi niềm nở chào đón bạn đến sinh sống.
  • Phát hiện ra một trạng thái mới của nước Phát hiện ra một trạng thái mới của nước
    Niềm tin cho rằng nước chỉ có 3 dạng rắn, lỏng, khí đã không còn phù hợp khi các nhà khoa học tìm ra nước đun nóng đến giữa 40 và 60 độ C bắt đầu chuyển đổi giữa hai trạng thái lỏng khác nhau.