barcode

  • Video: Hệ thống cảm biến Lumitrack Video: Hệ thống cảm biến Lumitrack
    Một nhóm các nhà sáng tạo đã phát triển một hệ thống cảm biến cử chỉ có tên gọi Lumitrack với độ trễ thấp hơn, độ chính xác cao hơn.
  • Barcode Works v3.2 - Add-ins chèn mã vạch trong MS Word Barcode Works v3.2 - Add-ins chèn mã vạch trong MS Word
    Barcode Works là add-ins miễn phí cho Microsoft Word dùng để tạo mã vạch. Yêu cầu Word 97 trở lên và không cần cài thêm font đặc biệt nào để hiển thị mã vạch. Ngoài ra, bạn có thể dùng add-ins này để tạo mã vạch rồi sao chép v&agra
  • Đánh dấu mã vạch DNA trên sinh vật Đánh dấu mã vạch DNA trên sinh vật
    Dự án mã vạch sinh vật sống quốc tế (International Barcode of Life Project - iBOL), là thư viện mã vạch DNA đầu tiên trên thế giới và là dự án lưu trữ hệ gene lớn nhất thế giới đang hoàn thiện.