buổi sáng mùa đông

  • Vụ nổ tàu lớn nhất lịch sử, giết 2000 người, san phẳng cảng biển Vụ nổ tàu lớn nhất lịch sử, giết 2000 người, san phẳng cảng biển
    Vào một buổi sáng mùa đông ngày 6/12/1917, một thuyền trưởng người Pháp đưa tàu SS Mont Blanc vào con kênh dẫn tới cảng Halifax của Canada.
  • Sợ Vợ Sợ Vợ
    Một buổi sáng mùa đông, cô người mẫu phàn nàn xưởng họa quá lạnh, khó có thể khỏa thân để làm người mẫu được. - Cô nói đúng Họa sĩ tán thành - Hôm nay tôi cũng không có hứng làm việc. Cô ngồi xuống uống với tôi một tách cà phê.