cá ngựa đực

  • Loài cá con đực mang thai - Cá ngựa Loài cá con đực mang thai - Cá ngựa
    Cá ngựa sinh con rất lạ: Con đực làm nhiệm vụ mang thai và đẻ. Đuôi cá đực có một cái túi, gọi là túi ấp trứng. Túi này gồm có 2 lớp da cá. Trước túi có một lỗ, đó là lỗ để con cái đẻ trứn