cá opah

  • Phát hiện chấn động giới khoa học về loài cá mặt trăng kỳ lạ Phát hiện chấn động giới khoa học về loài cá mặt trăng kỳ lạ
    Theo bài viết mới được đăng tải trên tạp chí Science, cá Opah, hay còn được gọi là cá Mặt trăng, chính là loài cá đầu tiên đã phát triển đầy đủ các thích ứng qua hệ tuần hoàn với máu nóng, qua đó giúp chúng có thể sống sót ở dưới tầng nước cực sâu của đại dương.