cá sấu khổng lồ

  • Cá sấu ăn thịt khủng long Cá sấu ăn thịt khủng long
    Bãi phân cứng như đá và khúc xương có vết đớp lạ lùng giúp các nhà khoa học dựng lại chân dung một loài bò sát dài 9m thời tiền sử: cá sấu ăn thịt khủng long.