cá thời tiền sử

  • Phát hiện mới: Tổ tiên của con người là cá mập Phát hiện mới: Tổ tiên của con người là cá mập
    Con người tiến hóa từ một loài cá mập thời tiền sử cách đây 300 triệu năm, các nhà khoa học vừa cho biết. Loài cá thời tiền sử mang tên Acanthodes bronni là tổ tiên của nhiều loài động vật có xương sống và xương hàm trên trái đất, trong đó có con người.