các phương pháp điều trị ung thư

  • Ung thư được chữa trị bằng cách nào? Ung thư được chữa trị bằng cách nào?
    Ngày nay bác sĩ phân biệt được cả trăm loại ung thư, biết khối u nằm ở đâu, diễn tiến thế nào và tùy loại, tùy giai đoạn mà dùng phẫu trị, xạ trị, hóa trị, nhắm trúng đích hay kết hợp đa mô thức để điều trị.