cách đi tiểu của nam giới

  • Nam giới đi tiểu thế nào đúng khoa học? Nam giới đi tiểu thế nào đúng khoa học?
    Thói quen đi tiểu đứng ở nam giới (hay còn gọi là "tiểu đứng") đã hình thành ở đa số các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, phương thức này lại không đúng theo khoa học.