cây lá kim

  • Vì sao cây thông có hình chóp? Vì sao cây thông có hình chóp?
    Cây thông cũng như nhiều loài cây thường xanh khác như vân sam, linh sam có dạng hình chóp để chống chịu tác động của gió, tuyết và ánh sáng trong môi trường sống.