cây nắp ấm

  • Có hay không cây ăn thịt người? Có hay không cây ăn thịt người?
    Có một vài loại cây lấy khoáng chất bằng cách trở thành cây ăn thịt - carnivorous plant. Theo tiếng Latinh carnivorous nghĩa là meat-eating (ăn thịt). Chúng không lấy khoáng chất từ đất mà bằng cách bẫy và ăn thịt động vật.
  • Điểm mặt những loài thực vật quý hiếm nhất hành tinh Điểm mặt những loài thực vật quý hiếm nhất hành tinh
    Chúng ta thường được nghe tới những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng mà không biết rằng trong thế giới thực vật cũng có những loài cây đang bị đe dọa nghiêm trọng và cần được bảo tồn.
  • Khám phá thế giới cây nắp ấm Khám phá thế giới cây nắp ấm
    Cây nắp ấm thường được mệnh danh là những sát thủ kiều diễm trong tự nhiên bởi có lá hình chén đầy màu sắc sặc sỡ với mật ngọt như mồi nhử để thu hút côn trùng và các loài thú nhỏ.