công nghệ biến đổi gene

  • Lính Mỹ tương lai không cần ăn, ngủ Lính Mỹ tương lai không cần ăn, ngủ
    Nhờ công nghệ biến đổi gene, binh sĩ Mỹ trong tương lai có thể chạy nhanh như các vận động viên Olympic và có thể hành quân trong nhiều ngày mà không cần ăn hay ngủ.