công nghệ gương biến hình

  • Tạo ra vật thể biến hình nhờ công nghệ in 3D Tạo ra vật thể biến hình nhờ công nghệ in 3D
    Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Georgia và hai tổ chức khác đã phát triển thành công phương pháp in 3D mới giúp tạo ra đối tượng có thể biến đổi thành một loạt các hình dạng khác nhau khi tiếp xúc với nhiệt.