công nghệ mới

  • Xe chữa cháy rừng đa năng Xe chữa cháy rừng đa năng
    Nhóm nhà nghiên cứu của trường Đại học Lâm nghiệp vừa tạo ra chiếc xe chữa cháy rừng đa năng có thể chữa cháy cả bằng đất.
  • Hình ảnh mặt nạ 3D Hình ảnh mặt nạ 3D
    Công nghệ có tên 3DPFs (Các dạng ảnh 3 chiều) cho phép nhà sản xuất tạo ra những khuôn mặt hay phần đầu bằng công nghệ 3D trên chất liệu nhựa Vinyl chloride.