công nghệ vật liệu

  • Pin mặt trời bằng chất dẻo Pin mặt trời bằng chất dẻo
    Các nhà khoa học thuộc ĐH Princeton, Mỹ vừa phát triển thành công loại chất dẻo truyền dẫn mới nhằm thay thế chất liệu sản xuất pin mặt trời truyền thống với giá thành thấp.