công nghệ vật liệu

  • Lâm Đồng thành lập Trung tâm chiếu xạ Lâm Đồng thành lập Trung tâm chiếu xạ
    Ngày 23/12, PGS. TS Lê Xuân Thám, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để xúc tiến xây dựng Trung tâm chiếu xạ tại TP Bảo Lộc.