công thức làm chậm quá trình lão hóa

  • Tìm ra công thức làm chậm quá trình lão hóa Tìm ra công thức làm chậm quá trình lão hóa
    Các nhà khoa học ở Hồng Kông đã vạch ra một công thức có thể làm chậm quá trình lão hóa ở chuột (phát hiện được công bố trên số ra tháng 12 của tạp chí Cell Metabolism) hy vọng sẽ nhân rộng ra ở con người.