công trình nghệ thuật

  • Tháp Eiffel - Niềm tự hào của người Pháp Tháp Eiffel - Niềm tự hào của người Pháp
    Hơn một trăm năm nay hình ảnh nước Pháp và Thủ đô Paris gắn liền với tháp Eiffel. Được xây dựng năm 1889, để phục vụ triển lãm quốc tế, tháp Eiffel là kỳ đài đã gây ra nhiều tranh luận nhất ở Paris. Không một người dân Paris nà
  • Lăng Bác được thiết kế như thế nào? Lăng Bác được thiết kế như thế nào?
    Ngay sau ngày Hồ Chủ tịch qua đời, việc xây dựng Lăng của Người đã trở thành mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân, như một cách bày tỏ ý nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng của Người.
  • Phục dựng con thuyền Noah Phục dựng con thuyền Noah
    Một thợ mộc người Hà Lan, Johan Huiber, vừa hoàn thành bản sao chiếc thuyền Noah trong Kinh thánh đã cứu thế giới trong nạn đại hồng thủy.