cú đớp của cá sấu

  • Video: Cú săn mồi của cá sấu Video: Cú săn mồi của cá sấu
    Cá sấu là những kẻ săn mồi thượng hạng và chúng có thể tấn công cả sư tử, động vật móng guốc lớn và thậm chí cả cá mập.