cúm

  • Sự khác nhau giữa cúm và cảm lạnh Sự khác nhau giữa cúm và cảm lạnh
    Viện Giám sát Cúm châu Âu mới đây khuyến cáo những người nghi mắc bệnh cúm cần phân biệt rõ các biểu hiện "cảm lạnh" và "cúm" theo đúng nghĩa y học.