cơ chế sinh học

  • Nguồn gốc của chứng sợ lỗ trypophobia Nguồn gốc của chứng sợ lỗ trypophobia
    Bức ảnh dưới đây có làm bạn nổi da gà? Nếu có thì cũng đừng lo vì thế giới có 15% người (18% nữ, 11% nam) cũng cảm thấy khó chịu khi thấy các đám lỗ hoặc u bướu và theo các nhà khoa học thì đây gọi là trypophobia.