cơn sóng

  • Con sông hẹp nhất thế giới chỉ rộng vài centimet Con sông hẹp nhất thế giới chỉ rộng vài centimet
    Sông Hualai ở Trung Quốc, dài hơn 17km nhưng có chiều rộng trung bình chỉ 15 cm. Nơi hẹp nhất của nó chỉ rộng 4cm.
  • Sông nào dài nhất Việt Nam? Sông nào dài nhất Việt Nam?
    Có những con sông bắt nguồn từ các nước khác nhau chảy qua lãnh thổ Việt Nam, có con sông bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua nước khác và cũng có những con sông bắt nguồn từ nước ta và chỉ chảy trong lãnh thổ rồi ra biển.