cảm biến chống va chạm

  • Chống đụng xe nhờ... châu chấu Chống đụng xe nhờ... châu chấu
    Các chuyên gia của Đại học Lincoln (Anh) đã phát minh một công nghệ đột phá, có thể giúp cứu sống hàng ngàn sinh mạng bằng cách chống đụng xe trong lúc lưu thông, và hệ thống này lấy cảm hứng từ loài châu chấu.