cấu trúc đá bí ẩn

  • Cấu trúc bí ẩn dưới biển Israel Cấu trúc bí ẩn dưới biển Israel
    Các nhà khảo cổ học đang đau đầu tìm cách lý giải nguồn gốc và tuổi thọ của một cấu trúc đá đồ sộ được phát hiện dưới biển Galilee ở Israel.