cấu trúc của vũ trụ

  • Giải mã bí ẩn về vật chất tối Giải mã bí ẩn về vật chất tối
    Các nhà khoa học Anh tin rằng, một loại hạt cơ bản hoàn toàn mới có thể lý giải bí ẩn về "vật chất tối", thứ vật chất được cho là chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ.
  • Chúng ta đang sống trong hồi kết của vũ trụ Chúng ta đang sống trong hồi kết của vũ trụ
    Vũ trụ hôm nay không giống như ngày hôm qua. Ở mỗi khoảnh khắc trôi đi, có một số thay đổi rất nhỏ nhưng quan trọng đã và đang xảy ra, ngay cả khi chúng ta không nhận thức được.
  • Phát hiện sợi vật chất tối Phát hiện sợi vật chất tối
    Các nhà vật lý học thiên thể cho hay họ đã phát hiện được một sợi thuộc mạng lưới vật chất tối, được cho là đóng vai trò kết nối các thiên hà và giúp vũ trụ tượng hình.